Σύνδεση
 

facebook1 

twitter1 

google1 

My status

rss1

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015
Πέμπτη, 29 Οκτώβριος 2015 00:00

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015

Έχουν λήξει

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2014-2015, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Περίοδος υποβολής

από 30/7/2015 έως 31/7/2015

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην ... Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

(iii) Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται.

(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.

(v) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ» να υλοποιήσει την πράξη.

(vi) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

 

Προϋπολογισμός

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη διεύθυνση Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 1ος όροφος, τις ώρες 9:00 – 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Σχετικά αρχεία

Πηγή :www.espa.gr

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Επικοινωνία


Βελίκα Ρώμα 12
Γιαννιτσά 58100
Τηλ.  +30 2382 024 483
Φαξ. +30 2382 025 504
Κιν    +30 6948 535 597


Αίτηση Ενδιαφέροντος

callback4

Ενημέρωση

Ενημερωθείτε άμεσα για τα νέα προγράμματα
facebook1 twitter1 google1 My status rss1  © 2012 paikopellas.gr