Σύνδεση
 

facebook1 

twitter1 

google1 

My status

rss1

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 (EETAA)
Πέμπτη, 29 Οκτώβριος 2015 00:00

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 (EETAA)

Έχουν λήξει

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2014-2015, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)

Περίοδος υποβολής

από 6/8/2015 έως 20/8/2015

Περιοχή εφαρμογής

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην ... Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 (EETAA)

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

(iii) Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται.

(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.

(v) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου «ΕΕΤΑΑ Α.Ε.»  να υλοποιήσει την πράξη.

Προϋπολογισμός

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη διεύθυνση Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 1ος όροφος, τις ώρες 9:00 – 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα

Τηλ

210 5201200

Φαξ

210 5241311, 210 3278028

Ελευθερία Ευθυμίου

210 5201200

  

Σπυριδούλα Τζαβίδη

210 5201200

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή :www.espa.gr

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Επικοινωνία


Βελίκα Ρώμα 12
Γιαννιτσά 58100
Τηλ.  +30 2382 024 483
Φαξ. +30 2382 025 504
Κιν    +30 6948 535 597


Αίτηση Ενδιαφέροντος

callback4

Ενημέρωση

Ενημερωθείτε άμεσα για τα νέα προγράμματα
facebook1 twitter1 google1 My status rss1  © 2012 paikopellas.gr