Σύνδεση
 

facebook1 

twitter1 

google1 

My status

rss1

Πρόγραμμα Επιδοτήσεων http://www.paikopellas.gr/ Wed, 27 May 2020 02:17:21 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Προδημοσίευση του προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων ... http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/προδημοσίευση-του-προγράμματος-αναβάθμιση-πολύ-μικρών-μικρών-υφιστάμενων-επιχειρήσεων-με-την-ανάπτυξη-των-ικανοτήτων-τους-στις

Προδημοσίευση του προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Αναμένεται

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

...

Περισσότερα...

]]> Thu, 05 Nov 2015 00:00:00 GMT http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/προδημοσίευση-του-προγράμματος-αναβάθμιση-πολύ-μικρών-μικρών-υφιστάμενων-επιχειρήσεων-με-την-ανάπτυξη-των-ικανοτήτων-τους-στις Προδημοσίευση του προγράμματος Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/προδημοσίευση-του-προγράμματος-ενίσχυση-της-αυτοαπασχόλησης-πτυχιούχων-τριτοβάθμιας-εκπαίδευσης

Προδημοσίευση του προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Αναμένεται

Το πρόγραμμα θα αφορά στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελού

...

Περισσότερα...

]]>
Wed, 04 Nov 2015 00:00:00 GMT http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/προδημοσίευση-του-προγράμματος-ενίσχυση-της-αυτοαπασχόλησης-πτυχιούχων-τριτοβάθμιας-εκπαίδευσης
Προδημοσίευση του προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/προδημοσίευση-του-προγράμματος-νεοφυής-επιχειρηματικότητα

Προδημοσίευση του προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Αναμένεται

Το πρόγραμμα θα στοχεύσει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια. Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσι

...

Περισσότερα...

]]>
Wed, 04 Nov 2015 00:00:00 GMT http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/προδημοσίευση-του-προγράμματος-νεοφυής-επιχειρηματικότητα
Προδημοσίευση του προγράμματος Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και ... http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/προδημοσίευση-του-προγράμματος-ενίσχυση-τουριστικών-μικρομεσαίων-επιχειρήσεων-μμε-για-τον-εκσυγχρονισμό-τους-και-την-ποιοτική-αναβάθμι

Προδημοσίευση του προγράμματος "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

Αναμένεται

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεων του Τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό

...

Περισσότερα...

]]>
Wed, 04 Nov 2015 00:00:00 GMT http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/προδημοσίευση-του-προγράμματος-ενίσχυση-τουριστικών-μικρομεσαίων-επιχειρήσεων-μμε-για-τον-εκσυγχρονισμό-τους-και-την-ποιοτική-αναβάθμι
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/εναρμόνιση-οικογενειακής-και-επαγγελματικής-ζωής-2014-2015

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015

Έχουν λήξει

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2014-2015, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κ

...

Περισσότερα...

]]>
Thu, 29 Oct 2015 00:00:00 GMT http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/εναρμόνιση-οικογενειακής-και-επαγγελματικής-ζωής-2014-2015
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 (EETAA) http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/εναρμόνιση-οικογενειακής-και-επαγγελματικής-ζωής-2014-2015-eetaa

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 (EETAA)

Έχουν λήξει

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2014-2015, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Στα

...

Περισσότερα...

]]>
Thu, 29 Oct 2015 00:00:00 GMT http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/εναρμόνιση-οικογενειακής-και-επαγγελματικής-ζωής-2014-2015-eetaa
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση ... http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/επιμόρφωση-εκπαιδευτικών-για-την-αξιοποίηση-και-εφαρμογή-των-ψηφιακών-τεχνολογιών-στη-διδακτική-πράξη-επιμόρφωση-β΄επιπέδου-τπε

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄επιπέδου Τ.Π.Ε.)

Ειδικότερα οι προτάσεις έργων (πράξεις) θα έχουν ως αντικείμενο:
i. την επιμόρφωση τριάντα χιλιάδων (30.000) εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποί

...

Περισσότερα...

]]>
Tue, 27 Oct 2015 00:00:00 GMT http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/επιμόρφωση-εκπαιδευτικών-για-την-αξιοποίηση-και-εφαρμογή-των-ψηφιακών-τεχνολογιών-στη-διδακτική-πράξη-επιμόρφωση-β΄επιπέδου-τπε
Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/ενισχυτική-διδασκαλία-στη-β/βάθμια-εκπαίδευση

Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση

Ανάπτυξη αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στην πρώτη και δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ) σε μαθήματα, όπως η Γλωσσική Διδασκαλία (Αρχαία και Νέα Ελληνικά), τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, οι Ξένες Γλώσσες,
τα μαθήματα ειδικότητας κ.ά. κατά το σχ

...

Περισσότερα...

]]>
Mon, 26 Oct 2015 00:00:00 GMT http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/ενισχυτική-διδασκαλία-στη-β/βάθμια-εκπαίδευση
Αξιολόγηση και Μελέτες για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/αξιολόγηση-και-μελέτες-για-δράσεις-εκτ-στην-περιφέρεια-κεντρικής-μακεδονίας

Αξιολόγηση και Μελέτες για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Εξειδικευμένες μελέτες και εμπερογνωμοσύνες προτεοιμασίας/εξειδίκευσης της εφαρμογής και της αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων δράσης και οδηγών εφραμογής όπου απαιτούνται
 • Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρ
...

Περισσότερα...

]]>
Fri, 23 Oct 2015 00:00:00 GMT http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/αξιολόγηση-και-μελέτες-για-δράσεις-εκτ-στην-περιφέρεια-κεντρικής-μακεδονίας
Αξιολόγηση και Μελέτες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/αξιολόγηση-και-μελέτες-στην-περιφέρεια-κεντρικής-μακεδονίας

Αξιολόγηση και Μελέτες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1303/2013
 • Εξειδικευμένες μελέτες και εμπερογνωμοσύνες προετοιμασίας/ωρίμανσης/εξειδίκευσης της εφαρμογής και της αποτίμησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, είτε οριζόντια είτε για εκείνες που συγχρηματ
...

Περισσότερα...

]]>
Fri, 23 Oct 2015 00:00:00 GMT http://www.paikopellas.gr/ειδήσεις/αξιολόγηση-και-μελέτες-στην-περιφέρεια-κεντρικής-μακεδονίας
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Επικοινωνία


Βελίκα Ρώμα 12
Γιαννιτσά 58100
Τηλ.  +30 2382 024 483
Φαξ. +30 2382 025 504
Κιν    +30 6948 535 597


Αίτηση Ενδιαφέροντος

{modal url=index.php?option=com_content&view=article&id=110}callback4{/modal}

Ενημέρωση

Ενημερωθείτε άμεσα για τα νέα προγράμματα
facebook1 twitter1 google1 My status rss1  © 2012 paikopellas.gr